Raportowanie schematów podatkowych w praktyce notarialnej


69,00 

Autorzy:
Michał Wilk i Jakub Wirski
Rok wydania: 2020
Stron: 98

Książka to kompleksowe opracowanie dotyczące obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktykę notarialną.

Autorzy w publikacji koncentrują się na tym, czym jest schemat podatkowy i w jaki sposób należy go identyfikować w praktyce, na czym polega procedura raportowania schematów podatkowych oraz jak kształtować relacje wewnątrzkorporacyjne oraz pomiędzy notariuszem a klientami – w kontekście przepisów MDR, a także na czym polegają i jak zostały ukształtowane sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków raportowania schematów podatkowych.

Autorzy wiążą obowiązki notariusza w zakresie raportowania schematów podatkowych z wymogiem zachowania należytej staranności. Taka interpretacja przepisów MDR – wynikająca wprost z regulacji Ordynacji podatkowej oraz mająca oparcie w objaśnieniach podatkowych wydanych przez MF – pozwala na zracjonalizowanie tych obowiązków.


Podatki w praktyce notarialnej 


79,00 

Autorzy:
Michał Wilk (red.)
Mateusz Latkowski, Jakub Wirski
Rok wydania: 2017
Stron: 187

Książka stanowi kompendium wiedzy o polskim systemie podatkowym z perspektywy praktyki notarialnej. Autorzy skoncentrowali się w niej na analizie i ocenie tych regulacji prawa podatkowego, które mają największe znaczenie w pracy notariusza. W szczególności omówiono:

  • zasady funkcjonowania notariusza w systemie podatkowym jako płatnika podatku (w tym w szczególności reguły odpowiedzialności notariusza jako płatnika)
  • podatkowe aspekty obrotu nieruchomościami (przede wszystkim w PCC oraz VAT)
  • czynności restrukturyzacyjne w spółkach osobowych i kapitałowych na gruncie PCC i VAT
  • podatkowe aspekty obrotu gospodarstwami rolnymi oraz
  • wybrane problemy w stosowaniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 


Opinie o książce

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

1

Your Cart