Raportowanie schematów podatkowych w praktyce notarialnej


69,00 

Autorzy:
Michał Wilk i Jakub Wirski
Rok wydania: 2020
Stron: 98

Książka to kompleksowe opracowanie dotyczące obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktykę notarialną.

Autorzy w publikacji koncentrują się na tym, czym jest schemat podatkowy i w jaki sposób należy go identyfikować w praktyce, na czym polega procedura raportowania schematów podatkowych oraz jak kształtować relacje wewnątrzkorporacyjne oraz pomiędzy notariuszem a klientami – w kontekście przepisów MDR, a także na czym polegają i jak zostały ukształtowane sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków raportowania schematów podatkowych.

Autorzy wiążą obowiązki notariusza w zakresie raportowania schematów podatkowych z wymogiem zachowania należytej staranności. Taka interpretacja przepisów MDR – wynikająca wprost z regulacji Ordynacji podatkowej oraz mająca oparcie w objaśnieniach podatkowych wydanych przez MF – pozwala na zracjonalizowanie tych obowiązków.

 

 

 

 

Podatki w praktyce notarialnej 


79,00 

Autorzy:
Michał Wilk (red.)
Mateusz Latkowski, Jakub Wirski
Rok wydania: 2017
Stron: 187

Książka stanowi kompendium wiedzy o polskim systemie podatkowym z perspektywy praktyki notarialnej. Autorzy skoncentrowali się w niej na analizie i ocenie tych regulacji prawa podatkowego, które mają największe znaczenie w pracy notariusza. W szczególności omówiono:

  • zasady funkcjonowania notariusza w systemie podatkowym jako płatnika podatku (w tym w szczególności reguły odpowiedzialności notariusza jako płatnika)
  • podatkowe aspekty obrotu nieruchomościami (przede wszystkim w PCC oraz VAT)
  • czynności restrukturyzacyjne w spółkach osobowych i kapitałowych na gruncie PCC i VAT
  • podatkowe aspekty obrotu gospodarstwami rolnymi oraz
  • wybrane problemy w stosowaniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 

 


Opinie o książce

Wyślij recenzje
1
2
3
4
5
Wyślij
     
Anuluj

Napisz recenzje

Średnia ocen:  
 3 Recenzje
przez Prezes RIN w Łodzi not Aleksander Szymański on Podatki w praktyce notarialnej

Publikacja "Podatki w praktyce notarialnej" pod red. dr. M. Wilka jest metodyką czynności notariusza w sprawach podatkowych. Z taką intencją została napisana wypełniając istotną lukę w publikacjach z zakresu prawa podatkowego. Publikacja zawiera kluczowe zagadnienia podatkowe wraz z interpretacjami organów skarbowych, orzecznictwem NSA oraz TSUE. Napisana jest niezwykle przejrzyście. Podkreślić i docenić należy wysiłek autorów, aby recenzowana publikacja miała wymiar praktyczny z punktu widzenia czynności notarialnych. Polecam każdemu prawnikowi, który w swej praktyce styka się z prawem podatkowym a w szczególności notariuszom, zastępcom notarialnym oraz aplikantom.

Zdecydowanie polecam! Rozwiązuje wiele praktycznych problemów z dnia codziennego pracy kancelarii notarialnej. Przydatna zarówno dla notariuszy, jak i aplikantów notarialnych. Poszerza horyzonty i wyjaśnia wiele kwestii budzących wątpliwości w praktyce. Z uwagi na brak branżowych opracowań w kwestii podatkowych - niniejsza książka staje się pozycją, którą mieć się po prostu powinno.

przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Z. Król, notariusz w Łodzi on Podatki w praktyce notarialnej

Trzeba zacząć od oczywistej konstatacji, że podatki są "wdzięcznym" tematem opracowań naukowych i dydaktycznych dla specjalistów w tym zakresie, a jednocześnie pozwalają analizować problemy w zależności od zainteresowania konkretnej zawodowej grupy czytelników. Notariusze jako płatnicy niektórych podatków odpowiedzialni są za prawidłowość ich poboru we właściwej wysokości oraz za ich odprowadzenie. Mają także obowiązki informacyjne w zakresie podatków w stosunku do stron czynności notarialnych związane z dokumentowaną czynnością notarialną. Wziąwszy pod uwagę skomplikowanie materii związane tak z meritum jak i z techniką legislacyjną oraz wielokrotne zmiany i nowelizacje niektórych rozwiązań ustawowych w zakresie podatków, zadanie zawodowe notariuszy jest niesłychanie trudne. Opracowanie "Podatki w praktyce notarialnej" pod red. dr. M. Wilka, Łódź 2017, stanowi niezbędny instrument ułatwiający realizację tego odpowiedzialnego zadania notariuszy. Toteż czekaliśmy na tego typu pracę niecierpliwie. Zawiera ona wszystko to, co potrzebne notariuszowi przygotowującemu rozmaitego typu umowy w obrocie prawnym: jasne wyłożenie treści poszczególnych podatków, z którymi notariusz styka się w swojej praktyce zawodowej, zasad nimi rządzących, bardzo bogate orzecznictwo, także TSUE, jeśli zasadne, jak również omówienie interpretacji dyrektorów izb skarbowych; towarzyszy temu wskazanie literatury przedmiotu oraz przykłady ułatwiające zrozumienie problemów. Autorzy wyśmienicie trafiają w "notarialne sedno" przy analizie poszczególnych problemów podatkowych, co pozwala czytelnikom - notariuszom podejmować świadome decyzje przy opracowaniu i dokumentowaniu umów w obrocie prawnym. Opracowanie "Podatki w praktyce notarialnej" powinno znaleźć się w podręcznej bibliotece każdego notariusza jako niezbędne na co dzień kompendium wiedzy podatkowej.

0

Twój koszyk